Hartstilstand minder vaak fataal

Hartstilstand minder vaak fataal

De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Midden jaren negentig was de kans op overleven 9%, inmiddels is dit percentage gestegen tot 23%.

 

Dit is één van de belangrijkste uitkomsten uit een nieuw onderzoek van de Hartstichting. Niet eerder bracht de Hartstichting de omvang van hartstilstanden, reanimatie en overleven zo volledig in kaart. De groei van het aantal burgerhulpverleners én hun rol in de hulpverleningsketen hebben hiertoe bijgedragen. Direct reanimeren door omstanders verdubbelt de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand. Hun kwaliteit van leven na afloop is over het algemeen goed. 

 

Onderzoek wijst uit dat drie factoren van grote invloed zijn op de overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis: het hoge percentage omstanders dat start met reanimatie voor de aankomst van de ambulance (in 75% van de gevallen), het aansluiten van een AED en een schokbaar beginritme. Als er een schokbaar beginritme is, is de overleving gemiddeld 44%.

 

Levens redden bij een hartstilstand 

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: "Wij zijn blij dat de inspanningen van de Hartstichting en heel veel reanimatiepartners hun vruchten afwerpen. Dat de overleving de afgelopen jaren zo sterk is verbeterd, is uiterst bemoedigend. We zien dat de overleving in regio's met een hoge dichtheid aan burgerhulpverleners groter is, omdat er snel wordt gestart met reanimatie. Als Hartstichting werken we hier heel hard aan. In een jaar tijd hebben we ruim 50.000 burgerhulpverleners geworven. Toch zijn we er nog niet. We hebben nog 30.000 burgerhulpverleners nodig om slachtoffers van een hartstilstand binnen die cruciale 6 minuten hulp te kunnen bieden. Met name in de Randstad is de dekking nog onvoldoende. Daar blijven we ons voor inzetten."

Reageer op dit artikel

Heb je al een account op healthlab.nl? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Lees ook

In de kijker