Hoe 'maak' je gezondheid?

We willen allemaal gezond zijn. In deze healthlab.tv-aflevering legt Rick Vermuyten uit hoe je gezondheid kan maken.

20-03-2017 -  by Kevin Van der Straeten

Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op healthlab.nl? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Transcript

We willen allemaal gezond zijn. In deze healthlab.tv-aflevering legt Rick Vermuyten uit hoe je gezondheid kan maken.

 

Dag Rik, welkom terug in de studio. Toen ik de titel van deze aflevering zag, "Hoe maak je gezondheid", dan dacht ik: kan je gezondheid maken? Maar blijkbaar wel.

 

Dat is natuurlijk een heel andere visie dan wij vandaag de dag gewend zijn. Hoewel we kunnen zeggen, dat dat aan het veranderen is.

 

We zijn vooral het omgekeerde gewoon.

 

Wij hebben vooral het idee geopperd en ernaar geleefd dat gezondheid iets is wat je al dan niet hebt. En dat gewoonlijk overvallen wordt, door allerlei zaken van buitenaf. En die krijgen dan de schuld. Ofwel is het de luchtvervuiling, ofwel is het de maatschappelijke stress, ofwel is het de manier van eten. Het is allemaal van buitenaf. Bacteriën en virussen zijn de schuld van de meeste ziektes. Dat is natuurlijk niet de Oosterse visie. Die zegt: wij zijn één met de natuur. Dus: wat daar gebeurt, gebeurt in ons, maar ook, wat in ons gebeurt, gebeurt naar buiten toe. En zij hebben meer het idee, in plaats van alles overvalt ons, hebben zij een creatieve visie op het leven: kijk, als je gezondheid wilt, moet je ze maken. Net zo goed als wanneer je een job wilt, moet je die maken. Als je een kunstwerk wilt, moet je het maken. Dus dat is een creatieve methode. Zeggen: kijk, de mens is de schepper, dat is een scheppende visie. En dus ook, als je uw gezondheid wilt hebben, dan kan je zeggen: je krijgt een deel mee, dat is het natuurlijk principe. Uw lichaam zoekt de hele tijd om gezondheid te scheppen. Maar we kunnen daarin participeren en dat eigenlijk zelfs leiden. Dat wil dus zeggen: als je gezondheid wilt ervaren, moet het gemaakt worden. De meeste baby’s doen dat nog altijd van zelf. Maar naarmate we als kind steeds meer bewustzijn ontwikkelen, komt de verantwoordelijkheid ook steeds meer bij onszelf te liggen. We gaan kijken wat we nodig hebben, om gezondheid te maken. Dat start dus met een visie. Als we kijken naar de Westerse maatschappij, is die eigenlijk niet met gezondheid bezig. Die is altijd bezig met ziekte. Ziekte en het voorkomen ervan, ziektepreventie. Of ziektebehandeling. De volledige focus van het Westen is dus gericht op ziekte. We hebben ziekenhuizen, ziekenzusters, ziekenfondsen. Het is allemaal op ziekte gericht. Het resultaat is onze visie, het gedachtenpatroon. Daarvan zeggen ze in het Oosten: dat is nummer één, hoe denk je daarover? Als je dus gezondheid wilt maken, moet dat eerst en vooral in focus komen. We gaan gezondheid maken. Het moet gericht zijn op gezondheid en niet tegen ziekte. We beoefenen in het Westen heel wat tijd tegen ziekte en we kunnen ook makkelijk zien wat het resultaat ervan is.

 

Nog meer ziekte.

 

Almaar meer ziekte. Dus zo kan je heel makkelijk zien: is de focus gericht op ziekte, schep je almaar meer ziekte. In die zin zijn we dan succesvol. Alleen is dat niet direct wat we wilden scheppen. Of we waren vergeten dat dat moet worden geschapen. We vinden het zo vanzelfsprekend, als je iets wilt. Wil je een boek schrijven? Dat moet je maken. Dan zeggen we, dat is een scheppende activiteit. Maar we zijn vergeten dat dat voor de gezondheid net hetzelfde is. En in het Oosten begint dat met een visie hebben, gericht naar gezondheid. Wat natuurlijk voor uw lichaam, in zekere zin, vanzelfsprekend is. Je moet een goede eenheid hebben, met hoe uw lichaam denkt. Want dat zoekt de hele tijd naar harmoniserende mechanismen, om uw gezondheid in stand te houden. En de Oosterse visie is om dat, in dit geval, in uw voorhoofd te houden. Want dat moet gefocust zijn. En doe dan alles, wat daarmee in overeenstemming is.

 

Maar wat is die alles dan?

 

Ja, dat betekent dat er op alle vlakken aspecten van gezondheid zijn. Dan kunnen we zien, bijvoorbeeld, wat doen we de hele tijd. Het minste wat we doen, is ademen. Dus het eerste aspect van hoe praktisch gezondheid te maken, dat is balans te scheppen in uw ademhaling.

 

Doen we dat dan niet juist?

 

Baby's wel. Als je een baby te slapen legt of bekijkt, dan ligt die de hele tijd rustig. Maar die doet buikademhaling. Als je ziet, waar de meeste Westerlingen ademen, dan is dat hierboven. Een beetje zoals een hond die net goed heeft gelopen. Dus hier bovenaan. Terwijl uw ademhaling natuurlijk in uw zwaartepunt moet zitten. Japanners noemen dat de ‘hara’. Dat is eigenlijk het fysiek zwaartepunt van het lichaam. Dus moet je buikademhaling leren. En dan gaat dat nadien vanzelf. En dan voel je dat je hier goed in uw kracht, in uw sterkte komt. Dat trekt ook naar uw benen, dan sta je stevig op de grond. Als je op de Olympische Spelen kijkt, hoe de Oosterlingen lopen, dan zie je dat die lopen vanuit hun zwaartepunt. En de Westerlingen… met op het laatste nog een jump. En als je daar dan tegen blaast, vallen ze helemaal om. Die zijn uit hun evenwicht geraakt. Dus een goede buikademhaling, met nadien goed inademen, is een manier om evenwicht te houden. Dat schept sterkte en opluchting. Opluchting is ook omhoog, je voelt je ook opgelucht. Dat wil zeggen dat dat een meer optimistische tendens is. Je ontlaadt alles goed en zet dat goed om in een naar boven gaande richting. Zo maak je gezondheid met uw ademhaling. En dat is, fysiek gesproken, iets wat je sowieso doet.

 

Ja, het kost ook niet veel meer moeite.

 

En het gas is gratis. Tot ze daarop misschien ook belastingen gaan heffen.

 

Tegenwoordig kan je ook in flesjes kopen.

 

Ja, inderdaad. Er is zoveel verschoven in het evenwicht van de lucht, dat we nu al maatregelen moeten treffen om die te zuiveren. Dus ademhaling is nummer één, maar dat is eerst met een visie. Wat is een evenwichtige, sterkmakende, maar ook ontspannende, omhooggaande manier van ademhaling, die ons optimistisch maakt, die ons blij maakt, oplucht? Dat is een gezondheidsaspect, dat natuurlijk goed is voor alles wat met uw longen en uw dikke darm te maken heeft. Dat dat stabiel is en goed connectie maakt met de buitenwereld. Dus van ademhaling kan je zeggen: buikademhaling is nummer één.

Dan hebben we op de tweede plaats eten en drinken, wat we ook minstens een aantal keer per dag doen. De ene wat meer dan de andere. Dan zetten we dat in evenwicht. Dan zoeken we welke yange dingen en welke yinne dingen we nodig hebben. Zodanig dat we het mechanisme van onze organen, dat heel de tijd yang en yin op een evenwichtige manier doen. Natuurlijk worden dranken en voedsel, ook in onze eigen traditie, altijd bereid. Dus moet dat voedsel op zo een manier bereid worden, dat het evenwicht daar nog beter wordt ingestoken. Door te koken, of te braden, of te stoven, of te stomen, of te pekelen. Dat zijn allemaal technieken, die zowel in het Oosten, als bij onze voorouders heel goed ontwikkeld waren. Op een manier dat ze weten, dat je daar gezondheid mee kan scheppen. Zij wisten ook meer welk voedsel en welke drank nodig waren bij een verstoord orgaankoppel. Dus die wijsheid van yin en yang, hoe hangen de organen met allerlei functies in ons lichaam samen, dat wisten zij. Dus konden zij ook eten en drinken oriënteren, om daarmee gezondheid te scheppen en dat te richten.

 

In de supermarkt staat dat er niet meer op.

 

Neen, en er staat ook niet op dat iets schadelijk is.

 

Of in heel kleine lettertjes.

 

Ja, of handig weggelaten. En natuurlijk, nadat je goed hebt gezorgd voor het evenwicht in uw ademhaling, in uw eten en drinken, dan schep je een goed evenwicht in uw lichaam, dan moet je ook nog bewegen. Dus een goed evenwicht tussen beweging en rust. In het Westen weten ze nu ook dat een half uur beweging per dag, eigenlijk het minimum is dat je moet doen. We hebben natuurlijk spieren en botten. Dat dient niet om stil te zitten, dat dient om te gebruiken. Maar een half uur intensief wandelen, is blijkbaar voldoende om het lichaam in goede conditie te houden. Natuurlijk moet het lichaam dan goed gereinigd kunnen worden. Daar zijn er de juiste dranken, voedingsmiddelen en kruiden voor. Daarna kan je overgaan naar de volgende stap. Want dan moet je natuurlijk kijken hoe je evenwicht creëert in uw gevoelsleven. Voor Oosterlingen is het vanzelfsprekend, dat hangt samen. Evenwicht in uw organen en lichaam, evenwicht tussen beweging en rust. Of ook tussen werken en ontspanning. Dat zijn allemaal yin-yangevenwichten. Ook als we kijken naar het innerlijk. Overmatig werken is té yang, nadien overmatig niet werken, in het ziekenhuis gaan liggen, of opgebrand zijn, dat is een extreem evenwicht. Normaal moeten we daar een goede activiteit hebben, ook in het werken aan onszelf, werken aan ons innerlijk, en werken in de buitenwereld. Wat we eigenlijk als droom, als creatie die we zelf in het leven en in de buitenwereld willen neerzetten, dat is ons werk. Werken wil eigenlijk zeggen: werkelijkheid scheppen. Daarvoor werken we. En dat moet natuurlijk in evenwicht zijn met aan uzelf werken. Hoe meer je aan het innerlijk werkt, hoe meer je dat ook in de buitenwereld kunt zetten. Daarvoor hebben we natuurlijk een gezonde mind nodig. Vroeger hadden we gezond verstand. Ook dat is natuurlijk verdwenen. Wat hebben wij in plaats daarvan geoefend? Het intellectueel verstand. En intellectueel verstand heeft een bepaald soort logica, waarvan je vanuit gezondheidsopinie kan zeggen dat dat niet kijkt naar de volledigheid. Zo kan je als chemicus zeggen dat je een fantastisch ding gaat uitvinden, waarmee je dan dat en dat kan maken. En waarmee je dat en dat kan beïnvloeden. Die kijkt dus naar de efficiëntie of het creatieve aspect van wat hij heeft gemaakt. Je kan dat echter ook vanuit het gezond verstand bekijken en zeggen dat dat een fantastische uitvinding is, maar dat vervuilt wel het water. Dat water moeten we drinken en komt in ons voedsel terecht. Gaan we dat dan doen? Het gezond verstand zal zeggen dat we dat niet gaan doen. Dat is ruimer. Gezond verstand kijkt naar het geheel, terwijl intellectueel verstand meer inzoomt, naar het detail kijkt. Dat kan ook fantastisch zijn, maar vanuit een grotere blik bekeken: wacht even. Gezondheid maken, is ook gezonde gevoelens maken, maar ook gezonde denkpatronen maken. Daarvoor hebben we gezond verstand nodig. En dat is eigenlijk verdwenen in onze maatschappij. Wat is nu eigenlijk gezond verstand? Hoe werkt dat? Sommige mensen hebben daar nog wel een buikgevoel van. Omdat, zoals recent ontdekt is, onze buik en darmen, een zenuwstelsel hebben, dat onafhankelijk werkt van de hersenen. Waarmee je kan denken en gevoelens creëren. Want dat maakt, met behulp van bacteriën, allerlei neurotransmitters. En daarmee wekken wij gedachten op, werken connecties in gedachten. Dat werkt ook met synapsen. Zoals in de hersenen, werkt dat ook in de darmen. Dat hangt uiteraard af van een goede, evenwichtige darmconditie. Daardoor wordt in de darmen een evenwichtig leven geschapen. Het zijn dan de bacteriën die ons helpen, om ook gezond verstand te blijven ontwikkelen. De connectie van alle aspecten van het leven: gezond verstand, gezonde emoties, gezonde mind en natuurlijk een gezonde geest in een gezond lichaam, betekent dat we ook aan geestelijke ontwikkeling moeten doen. In de zin van groeien, bewustzijnsverruiming doen, in plaats van ons altijd maar toe te spitsen op kleinere dingen. Almaar meer naar grotere dingen kijken.

 

En hoe doe je dat dan concreet?

 

Uw geest werkt met uw mind. En dat werkt in eerste instantie met allerlei gedachten. Dus moet je leren wat gedachten zijn. Wat voor invloed hebben die? Wat als ik de hele tijd denk dat ik niets waard ben? Ten eerste is dat een gedachte, een trilling. Dat schept natuurlijk een gevoel. Want hoe voel je je erbij, als je de hele tijd denkt, ik ben niets waard? Dat trekt, op een yange manier, almaar meer naar binnen. Uiteindelijk gaat dat ook uw organen uit hun evenwicht brengen. Dan krijg je allerlei fysieke symptomen, en soms ook nog zintuiglijke symptomen, door het feit dat je jezelf geen waarde toekent. En zo breek je dus gezondheid af. Uiteindelijk gaat uw lichaam laten zien, wat je de hele tijd met uw geest aan het doen bent. En gedachten werken snel, maar vooraleer dat doorsijpelt en uw orgaanconditie begint te verschuiven, heeft dat tijd nodig. Maar bij bepaalde ziektes, kunnen ze ontdekken welke gedachtepatronen daarachter zitten, welke gedragspatronen daarachter zitten, die maken dat ik deze organen uit de haak breng en daarbij de mentale, maar ook de zintuiglijke en emotionele onevenwichten ervaar. Het werkt natuurlijk in twee richtingen. In het Oosten kan men zeggen dat men de mind, de gevoelens en de bewustzijnsontwikkeling gaat activeren met dit soort voedsel. Zeker als daar een bepaalde storing is. Wat moet men doen, naargelang het systeem dat uit de haak is? Of naargelang het orgaankoppel dat uit de haak is. Maar ook omgekeerd. Als je bijvoorbeeld de hele tijd alleen maar oefent om u kwaad te maken, krijg je uiteindelijk leverstoornissen. Dat zijn dan gedragspatronen waarin we vallen. Die worden gewoontepatronen. En die scheppen dan uiteindelijk, geleidelijk aan, ook fysieke ongezondheid. Dus voor het Oosten zijn er twee richtingen. Wat kan je doen met fysieke zaken, inclusief eten en drinken, bewegen en ademen, die uw geestelijke zaken beïnvloeden? En wat doe je met geestelijke zaken, zodat uw lichaam weer gezond wordt. Dat is één, ronddraaiende beweging.

 

Dan gaan we gezondheid maken, Rick.

 

Ja, oké.

 

Bedankt voor de komst naar de studio.

 

Dank u wel.

 

En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Nieuwsbrief

Advertenties