De kracht van NLP

Zou het niet handig zijn een handleiding te hebben voor ons brein? Wel, die handleiding bestaat en heet neuroliguistic programming, of kortweg NLP. Experts Eric en Hilde vertellen je er alles over.

www.arcturus.be
28-11-2016 -  by Kevin Van der Straeten

Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op healthlab.nl? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Transcript

Zou het niet handig zijn een handleiding te hebben voor ons brein? Wel, die handleiding bestaat en heet neuroliguistic programming, of kortweg NLP. Experts Eric en Hilde vertellen je er alles over.

 

Dag Eric, dag Hilde. Welkom in de studio. Het topic van vandaag: neurolinguistic programming. Dat is een mondvol, maar wat betekent het precies?

 

Het is inderdaad een mondvol en er zijn veel grappen verbonden aan de wijze waarop die naam ontstaan is. Neurolinguistic programming, letterlijk vertaald: we programmeren onszelf door middel van taal en dat wordt natuurlijk neurologisch vastgelegd in ons brein. Een programmatie die in veel gevallen, net zoals die illustratie hier, het effect heeft, of zodanig is opgebouwd, dat veel van die aspecten daarvan niet echt samenhangen. En wat doet eigenlijk de NLP? Die zorgt ervoor, of die helpt ons ervoor te zorgen dat al die verschillende, ik zou zeggen, programma's, conditioneringen, enzovoort, al wat we geleerd hebben, ons ingeprent is, dat dat op een goede manier in ons brein begint samen te werken. Zodanig dat we in ons leven kunnen creëren wat we bedoelen te creëren. Dat we kunnen realiseren wat we willen realiseren. En op die manier stilaan meer en meer ons eigen leven, op een goede manier, in handen te kunnen krijgen. Dat is eigenlijk in wezen wat NLP doet, of helpt te doen.

 

Maar als ik het dan goed begrijp, een programma kan zijn: ik reageer altijd in een bepaalde situatie op een bepaalde manier.

 

Bijvoorbeeld, of ik denk op een bepaalde manier, in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld: a priori al geloven dat men in een relatie toch niet gaat lukken. Dat dat toch verkeerd gaat lopen. Omdat je mogelijk vroeger in je jeugd ouders hebt gehad die gescheiden zijn, na een zeer pijnlijk conflict, of een langdurige miserie in de relatie. Daardoor als kind niet direct het juiste voorbeeld hebt gehad en dus ook begint te twijfelen aan uzelf. Maar dan krijg je, als het ware, dieper liggende ideeën over jezelf. Die nadien als effect hebben, wanneer je dan later je eigen relatie hebt, dat begint te spiegelen - zonder het te weten - aan het voorbeeld van je ouders en hetgeen je daarin over jezelf hebt geleerd en denkt, ja, een relatie is voor mij niet weggelegd. In die zin heb je een soort programmatie ingekregen, die niet direct vruchtbaar is om een zinvol leven op te bouwen.

 

Nee, nee. Dat gaat niet helpen.

 

Dus als NLP kan helpen die dieper liggende, wat we dan noemen, overtuigingen in onszelf op een goede manier aan te pakken, te stroomlijnen op een creatieve, positieve manier, dan krijg je ook een leven dat daarmee overeen komt. We kunnen eigenlijk rustig zeggen dat ons leven een concrete weerspiegeling is, van wat we op dieper niveau, vooral onbewust, over onszelf en over het leven denken. En dat wat we denken over onszelf en over het leven, is ons meestal ingelepeld wanneer we kind waren, of ingeprent op basis van kritische ervaringen in ons leven. En zolang we dat niet op een bewuste manier goed aanpakken, blijven we dat reproduceren.

 

Altijd opnieuw.

 

Ja, want zo zit toch de wereld in elkaar?

 

Maar Hilde, hoe verhoudt NLP zich dan ten opzichte van andere tools? Want er zijn toch nog andere persoonlijke ontwikkelingstools, die datzelfde doel proberen na te streven?

 

Er zijn heel veel tools in persoonlijke ontwikkeling. NLP zit in de hoek van de cognitieve psychologie. Van alle klinische interventietechnieken, is van NLP bewezen dat het eigenlijk de meest effectieve is. Op korte termijn. Maar daarnaast is het op lange termijn natuurlijk vooral belangrijk wat NLP doet. Zoals Eric zei, NLP gaat echt naar uw dieper liggende, onbewuste programmaties gaan kijken en u ook de kans geven om die bewust te maken en daar veranderingen in aan te brengen. En het is heel belangrijk om daar bewust van te worden. Veel dingen in persoonlijke ontwikkeling, veel stromingen, zeggen: "je moet uit uw denken gaan", "je moet niet denken, je moet voelen".

 

Dat is wel gemakkelijk gezegd, niet? Probeer dat dan maar eens te doen.

 

Voilà, maar er zijn veel stromingen die zeggen: onze denkende geest is onze grootste vijand. Maar eigenlijk is het de bedoeling, om van ons denken onze grootste vriend te maken. We moeten dus eigenlijk ons denken heropvoeden. Het is heel belangrijk om goed te kunnen voelen, dat is zeker belangrijk. Ook om, als dat nodig is, uit ons denken te kunnen gaan. Maar het is heel belangrijk om op ons denken te kunnen vertrouwen. En daarom moeten we weten hoe onze denkstructuur in elkaar zit. Hoe zijn we geprogrammeerd? Wat zit er tussen onze ware zelf en wat er naar buiten komt? Hoe zitten die programmaties in elkaar? En als we echt onszelf willen zijn, moeten we doorheen die programmaties durven kijken. En moeten we ook zelf keuzes kunnen maken, van: wat ga ik nu doen in deze situatie? Wat ga ik denken? Hoe ga ik hier emotioneel op reageren. Niet vanuit een programmatie, maar vanuit je eigen keuze. En daarom is het belangrijk, te weten wie je bent. Daarom is dat stuk bewustzijnsontwikkeling, dat wij bij Arcturus in NLP integreren, heel belangrijk.

 

Nu, als ik dat zo hoor, klinkt dat ontzettend boeiend. Maar kan je eens een voorbeeld geven van zo'n NLP techniek, waarmee je dat dan concreet kan gaan doen?

 

Bijvoorbeeld, zoals Eric zei, onze overtuigingen. Onze overtuigingen kunnen duiveltjes zijn, kwelgeesten, omdat die inderdaad vaak op jonge leeftijd in ons worden ingeprent. Als je dus bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een vader hebt, die heel dominant was. Maar dat jij als kind te horen kreeg, dat je eigenlijk niet boos mocht zijn. Dat je niet mocht reageren, dat je altijd ondergeschikt moest zijn aan hiërarchische figuren, dan kan het zijn dat dat op onderliggend niveau een diepe programmatie vormt en dan gaan wij bij NLP, via een heel geleidelijk proces, want het is heel makkelijk om te zeggen - nog zo'n stroming, die zegt positief denken, gewoon positief denken.

 

Uiteraard. Alles opgelost.

 

Maar dan ga je eigenlijk heel geforceerd iets proberen opleggen, dat niet klopt voor je systeem. NLP gaat eigenlijk heel stapsgewijs, via interventietechnieken, denk bijvoorbeeld aan de logische niveaus, dat een manier is om stap per stap, via het effect dat je hebt, te kijken naar je gedrag, naar de capaciteiten die je daarvoor aanwendt, om te kijken: wat is de sturende factor achter al die dingen? Wat stuurt mijn overtuigingen op een onbewust niveau? Echt stap voor stap daar naartoe gaan, die uit het onderbewuste, naar het bewuste brengen en dan de mogelijkheid hebben om daar veranderingen in aan te brengen.

 

Daarin een keuze te hebben.

 

Daarin een keuze te maken, inderdaad. En dat is één techniek. Er zijn nog heel veel technieken. We hebben ook, bij NLP focussen we niet alleen op de problemen, problematische programmeringen, maar bijvoorbeeld ook op de bronnen die we in ons hebben. Want mensen zijn er zich vaak niet van bewust, dat ze zelf heel veel bronnen in zich hebben. Dus we gaan ook allerlei technieken gebruiken, om die bronnen bewust te maken. Bijvoorbeeld: je kan iets niet in een bepaalde situatie, maar in een andere context wel. Dan gaan we de bron uit de context waarin het wel lukt, overzetten naar de context waarin het niet lukt. Om nog even terug te komen op de programmatie, van de vader die je had, als je niet kwaad mag zijn. Dan zou het kunnen dat, later in je leven, net die programmatie jou hindert om vrij te zijn. Bijvoorbeeld om jou in jouw job, als je een baas hebt die zijn zin doet, dat jij daarin jouw grenzen niet kan stellen. Dat je het moeilijk hebt om tegen een hiërarchische meerdere op te treden. Of assertief te zijn.

 

En die programma's gaan we dan leren aanpassen. Nu, als naar NLP kijkt - ik heb ter voorbereiding van dit gesprek wat opzoekwerk op het internet gedaan - dan zie ik heel veel. Ja, mij lijkt het alsof er takken zijn. Waar verschilt dan jullie aanpak, bij Arcturus, met de andere trajecten binnen NLP?

 

Veel benaderingen in NLP leggen het accent op de technische kant. Tricks, als het ware, in communicatie, die mij kunnen helpen om gemakkelijker te bereiken wie ik wil bereiken.

 

Een beetje manipulatie dan?

 

Ja, een beetje manipulatie. In de verkeerde betekenis van het woord. Want manipulatie is een begrip dat komt uit de horloge-industrie. En betekent oorspronkelijk: behandelen met voorzichtigheid. Het is natuurlijk zo, wanneer je die handigheid ontwikkelt, kan je ze misbruiken. En in die zin zou je kunnen zeggen dat nogal wat NLP-benaderingen, niet genoeg zorg dragen voor het voorkomen van het misbruik van wat er geleerd wordt.

 

En dat misschien zelfs een beetje aanreiken?

 

Exact, ja. In die zin van: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk juffrouw X mee in bed krijg.

 

Dat lukt ook met NLP?

 

Dat lukt, ja. Er zijn op een bepaald moment zelfs workshops over geweest. Maar het is volkomen crazy. Wat we proberen en waar we echt voor staan, in Arcturus, is wat we noemen: het hele ecologische aspect van het verhaal. Het is namelijk heel goed van te kunnen finetunen en, in die zin, op de juiste manier te kunnen manipuleren. Wat betekent: jezelf en de ander effectief te behandelen, met voorzichtigheid. In functie van datgene wat ten goede komt aan alles en iedereen. In die zin van mensen te leren een communicatie uit te bouwen die nooit schade berokkent. Noch bij zichzelf, noch bij anderen. En hen tegelijkertijd helpt om op de juiste manier de doelen te bereiken, die ze voor zichzelf stellen. Daarbij is een belangrijk stuk van NLP, dan nog niet zozeer die manipulatie, maar vooral het leren van een vorm van denken, over jezelf en over het leven, die je helpt om, op een goede manier, in je leven die dingen te realiseren waar je zelf beter van wordt. Die vervullen. Die je het gevoel geven dat uw leven betekenis heeft.

 

Dat is inderdaad al een heel extra laag, bovenop puur de techniek.

 

Een zeer belangrijke laag. En dat hangt dan ook weer samen met, naar ons gevoel, uiteindelijk het meest fundamentele aspect, namelijk: wat is de betekenis van mijn leven? En hoe kan ik, via NLP, bewuster worden van die betekenis. En dan leren een leven uitbouwen, dat die betekenis helpt realiseren. Wat mij een gevoel geeft, dat mijn leven zin heeft. Dat ik iets bijdraag. Dat ik, als het ware, een missie vervul.

 

Heeft iedereen een missie?

 

Ik zou zeggen: iedereen heeft het potentieel om een missie te vervullen. En de essentie van de missie, voor iedereen is uiteindelijk: het delen van de ontwikkeling van de eigen talenten met de gemeenschap. En NLP helpt dus om bewuster te worden van die talenten. Hoe die te operationaliseren, in concrete doelen, waardoor je ook het gevoel krijgt, dat je bezig bent jezelf te realiseren. Daardoor krijgt het leven automatisch betekenis. Wanneer we kijken naar de huidige situatie, waarin, bijvoorbeeld, zoveel burn-out is. Daar hangt het meestal ook samen met het feit dat de mensen de betekenis kwijt zijn. Wat betekent hetgeen wat ik doe nog? 8 uur per dag zit ik in een werk waarvan ik de zin niet meer inzie. De tweede 8 uur moet ik al mijn energie bij elkaar rapen, om mijn gezin in orde te houden. Kinderen, alles incluis. Dan hebben we nog 8 uur over om te proberen slapen. Wat na een tijd moeilijker begint te lukken. Waardoor het werk zwaarder wordt. Wat een probleem wordt met de kinderen.

 

Een vicieuze cirkel.

 

Ja, een vicieuze cirkel. En de enige mogelijkheid is te gaan zoeken naar: oké, wat in het leven is nu voor mij belangrijk? Waar sta ik nu eigenlijk voor? En dan kan NLP helpen, dat op een goede manier te realiseren en neer te zetten. En het is precies op dat niveau, die zingeving, het aanspreken van uw creativiteit, in functie van wat voor uzelf betekenisvol is, dat de opleidingen zoals we die geven, zich onderscheiden van vele andere. Uiteindelijk zou het zo moeten zijn, wanneer je naar een opleiding komt, dat je weet waar je staat, dat je weet welke richting uw leven kan uitgaan en dat je ook de middelen hebt, om dat op een zinvolle manier aan te pakken. Niet alleen ten bate van uzelf, maar ook ten bate van alle betrokkenen in uw omgeving. En de omgeving in het algemeen.

 

Nu, Hilde, misschien een laatste vraag. Eric had het net ook al over burn-out. Kan NLP bij alledaagse problemen, waar we tegenaan lopen? Hoe kan NLP daar dan in helpen?

 

Wel, NLP helpt eigenlijk vaak. Bij NLP-oefeningen vertrek je vanuit een probleemsituatie. Je vertrekt vanuit een probleem, iets waar je tegenaan loopt.

 

Maar dat kan alles zijn?

 

Dat kan eigenlijk alles zijn. Private situatie, werksituatie, problemen met uw kinderen.

 

Conflicten.

 

Ja, eender welk conflict. In de mate je meer en meer van die oefeningen doet, merk je dat je eigenlijk vaak een soort rode draad krijgt in je problemen. Iedereen heeft zo zijn eigen, typische obstakels in het leven, zijn eigen uitdagingen. Dan is het heel fijn dat je merkt, dat je eigenlijk niet alleen 1 conflictje aan het oplossen bent, of dat je daar inspiratie voor krijgt, maar dat je eigenlijk voor een heel gamma aan soortgelijke conflicten in je leven, plots het licht ziet. En dat is zo fantastisch aan NLP, aan de variëteit aan oefeningen ook. Wij hebben een langlopende opleiding.

 

Wat is langlopend?

 

Standaard 24 dagen per jaar en NLP is een tweejarige opleiding. Het kan ook korter het eerste jaar, naargelang de lengte van de lesdagen. Als die langer zijn, is de opleiding korter. Maar tegenwoordig kan je NLP volgen op 8 dagen of minder. En volgens ons werkt dat helemaal niet.

 

Je hebt net die tijd nodig.

 

Je hebt de tijd nodig. Anders blijft het puur mentaal en krijgt het niet de tijd om te integreren. Het is heel belangrijk, bij ons, van door de oefeningen te gaan. Door de ervaring te gaan. Waardoor je ziet dat er bij mensen echt iets verandert. Dat er iets wezenlijk verandert. Ja, mensen laten iets achter bij Arcturus, zeg maar. Een lading, vaak. En nemen iets mee naar huis, namelijk inspiratie. Nieuwe manieren van denken en doen. En dat moet de tijd hebben om in te sijpelen, om zijn plek te krijgen. Dus, hoe helpt NLP bij dagelijkse problemen? Eigenlijk heel geleidelijk aan, stap per stap. Door het de tijd te geven zijn werk te laten doen. Zoals je dat raderwerkje ziet. Het is niet iets van tak-tak-tak.

 

Maar eens het in beweging komt …

 

Ja, dan wil je gewoon niet meer stoppen.

 

Mensen die, naar aanleiding van dit interview, meer willen weten, kunnen op jullie website terecht?

 

De website. En, van zodra mensen vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen en van daaruit persoonlijk het antwoord krijgen dat voor hen het meest toepasselijk is.

 

Oké, ça va. We zullen de link onder de video zetten. Eric, Hilde, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio.

 

Dank u wel.

 

En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Nieuwsbrief

Advertenties