Energetische gezondheid: hoe zit dat precies?

Een mens is meer dan alleen een hoop cellen, weefsels en organen. We zijn uniek in de natuur. En dat vergt volgens Bert Cools naast klassieke geneeskunde ook een energetische benadering van gezondheid.

www.owc.be
26-12-2016 -  by Kevin Van der Straeten

Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op healthlab.nl? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Anita Smets
Anita Smets
New|2017-11-21 - 11:26u

Wil graag meer info ontvangen

Transcript

Een mens is meer dan alleen een hoop cellen, weefsels en organen. We zijn uniek in de natuur. En dat vergt volgens Bert Cools naast klassieke geneeskunde ook een energetische benadering van gezondheid.

 

Dag Bert, welkom in de studio.

 

Goeiemiddag, Kevin.

 

We gaan het vandaag over een energetische benadering van dingen hebben. Maar wat houdt dat precies in? Want dat is voor mij al een abstracte term.

 

Eigenlijk, onze huidige wetenschap is heel sterk in het onderzoeken van de materie. En ze is daar heel ver gedetailleerd kunnen in gaan ontwikkelen. En ze is daar een klein beetje een ander aspect uit het oog gaan verliezen, en dat is wat wij het energetische noemen. En dat energetische, is eigenlijk een beetje op de achtergrond aanwezig. Het is heel subtiel, maar in zijn subtiliteit heel krachtig aanwezig.

 

En het energetische is dan ons bewustzijn? Of over wat voor iets hebben we het dan?

 

Het energetische is eigenlijk wat je zou kunnen noemen het bewustzijn, waar eigenlijk de kosmos een heel groot gegeven is. En waar we vaststellen dat wij als mens op de aarde in een groot kosmisch gebeuren aanwezig zijn. En waar, als we die kosmos gaan bestuderen, dat die kosmos heel veel leegte kent. Maar die leegte is geen lege leegte, maar een gevulde leegte. En die leegte zou je dan wel eens het bewustzijn van de kosmos kunnen noemen. Daar is dan ook de mens onderdeel van. En de mens is mee aanwezig in het bewustwordingsproces, het bewustzijnsproces van de aarde. En van de mensheid en van de kosmos.

 

Dus moet ik het dan zien alsof wij op een of andere energetische manier allemaal met elkaar verbonden zijn?

 

Er is inderdaad één hele grote verbondenheid van alles met iedereen. En daar zit ook onze wetenschap in. Waar zij dus heel sterk dat gedetailleerde aan het onderzoeken is. En waar dat ze de verbondenheid van alles met alles een beetje uit het oog aan het verliezen zijn. Dat merk je dan in het dagelijkse leven, waar dat ook de mens zijn weg aan het zoeken is, en soms wel eens vast komt te lopen op daar waar het begint te stroeven. Omdat het al, het grote geheel beeld verdwenen is, uit het oog verloren is.

 

Ja.

 

En als we nu eens die mens terug zouden zijn verbondenheid kunnen laten ervaren met het grote geheel, dan zou het misschien wel kunnen dat we terug meer de verbinding voelen met dat grote al. En dus ook onze weg terug wat beter kunnen vinden, daar waar het nu lijkt dat we een beetje op den dool aan het geraken zijn.

 

Ik vind het voor mij nog altijd een stukje abstract. Want dat is een nieuw gegeven. Die verbondenheid, hoe manifesteert zich dat dan? Hoe weten we dat die daar is?

 

Dus eigenlijk kun je zeggen, we zijn als mens op de aarde. En als gevolg van op de aarde aanwezig zijn we onderhevig aan de aardekrachten. Of aan de energie van de aarde, zeg maar. Maar tegelijkertijd zijn we ook eigenlijk een onderdeel van de kosmos, en zijn we onderhevig aan de kosmoskracht, of de kosmische krachten. En we noemen dat dan eigenlijk de hemelkracht. Dus eigenlijk kan je zeggen, we zijn onder invloed van, en aardekracht, en hemelkracht. En die twee krachten zijn gelijktijdig aanwezig. En als mens ervaren we die twee krachten in ons dagelijks leven. Dus je zou kunnen zeggen, de aardekracht, die ankert, of die ent zich in ons lichaam vanuit een bepaald stramien vanuit een bepaalde weg die zij volgt. En eigenlijk de hemelkracht, die volgt ook op een bepaalde weg. En ergens onderweg ontmoeten de hemel- en de aardekracht zich in ons lichaam. De plekken waarop die eigenlijk elkaar ontmoeten, daar ontstaat dan een soort van energetische bolwerken, een soort van energetische krachten, en die krachten gaan dan wervelingen maken. En die wervelingen noemen wij de energetische wervelingen. In het Oosten noemt men dat dan de chakra’s.

 

Ik wou net zeggen, zijn dat dan de chakra’s waar je altijd over hoort?

 

Ja, dat klopt.

 

Nu ben ik al mee met die verbondenheid tussen hemel en aarde en wat dat op de mens doet maar hoe zitten wij dan onderling met elkaar verbonden?

 

Eigenlijk, onze chakra's die een persoonlijk gegeven zijn, die eigenlijk mee instaan voor ons bewustzijn... Chakra is eigenlijk een bewustzijnswiel. En vanuit onze eigen bewustzijnswielen zijn wij verbonden met het bewustzijnswiel, of de bewustzijnswielen van de mensheid. Dus er is één grote verbondenheid tussen elk menselijk patroon. En daarin gaan we onze individuele weg, vanuit onze eigen chakra, of bewustzijnswielen ontwikkelingen.

 

Maar wil dat dan ook zeggen, soms kan je bijvoorbeeld, als er iemand achter jou staat, kan je dat voelen. Is het dan dat waar we over spreken?

 

Dat houdt daar zeker verband mee. Het is niet alleen direct het chakra-gebeuren. Maar het chakra-gebeuren is eigenlijk een methodiek, die de energie, of het energetische stukje, gebruikt om de verschillende kosmische velden, daar contact mee te kunnen maken. Er is ooit een belangrijk wetenschapper geweest die een formule uitgeschreven had, die luidt, E=mc2 , Einstein. Energie is massa maal een constante, de lichtsnelheid in het kwadraat. En eigenlijk kwam hij daarmee te zeggen van, materie is eigenlijk één grote vibratietoestand, maar in een verschillende vorm. En eigenlijk zijn wij als mens ook zo’n energetische fenomeen, dat langzamerhand materialiseert, zeg maar vanuit een energetische toestand gematerialiseerd op de aarde verschijnt. En op die manier onze chakra’s gebruikt om zo'n energetische toestand te kunnen laten manifesteren. En één van de vormen die daardoor verschijnt, zijn eigenlijk onze, wat we noemen, energetische lichamen. En die energetische lichamen zijn voor een stukje met ons lichaam, fysieke lichaam, verbonden, maar die zitten er ook voor een groot stuk rondom heen. En als onze energetische lichamen met elkaar contact maken, dan ontstaat er een energetische uitwisseling. En dat is wat we dan voelen. En eigenlijk, men heeft dan ook die energetische lichamen namen gaan geven. En zo bestaat er een naam zoals het auraveld. En zo'n auraveld, daar voel je eigenlijk mee, of die kan je voelen. En op die manier maken we voelcontacten met elkaar. Dan kan je soms vaststellen dat een bepaalde aura van een of andere persoon jou meer aantrekt dan een aura van een ander persoon. En zo ontstaan eigenlijk aantrekkingskrachten en misschien minder aantrekkelijke aantrekkingskrachten tussen mensen.

 

Nu, je liet daarstraks al vallen, die chakra's, dat is een term uit het Oosten; dit is toch ook iets waar meer kennis over is in het Oosten dan in zo'n onze westerse wereld?

 

Dat is zeker waar. Onze westerse wereld is zich meer gaan profileren, zich meer gaan richten naar het onderzoek van de kleine details en daar heel ver in gevorderd tot in onze genetische informatie, de chromosomen, de genen, zijn helemaal tot op het kleinste botje

 

We weten alles ondertussen vandaag.

 

ontleed. En eigenlijk, in het Oosten heeft men zich altijd gaan richten naar het grote geheel en de verbondenheid met het grote geheel. En op dit ogenblik is de wetenschap, dankzij mooie fysieke ontwikkelingen, of fysicaontwikkelingen, is onze wetenschap tot de vaststelling aan het komen dat zij, wat we noemden, eerst de grote leegte gaan onderzoeken, dat die leegte dus niet leeg is. En dan komt men heel sterk in aanraking met die oosterse filosofie. En die oosterse filosofie heeft het altijd op die manier al omschreven. Vanuit die oosterse filosofie stellen we vast dat een aantal decennia geleden, meer en meer toenadering gezocht is vanuit het Westen, van mensen die het misschien wat moeilijker hadden om mee kunnen in het detailwerk en op die manier zich wat meer comfortabel voelden binnen het oosterse gebeuren. En daar dan aansluiting gaan zoeken zijn. En zo heeft men geleidelijk aan vanuit het Oosten, die oosterse termen, bij ons ook meer en meer gaan introduceren. En meer en meer mensen die zich daar naartoe gaan richten.

 

Ja. Nu, als we dit nu gaan toepassen op gezondheid, als we kijken naar ziektebeelden en zo verder gaan wij altijd de fysieke kenmerken daarvan aanpakken. Betekent dan dat we dat soort dingen ook ruimer moeten gaan bekijken?

 

Wel, het is helemaal goed om fysieke dingen aan te gaan pakken. Uiteraard, dit fysieke lichaam waar we allemaal gebruik van maken is het ankerpunt. Zonder fysieke lichaam zijn we hier niks op deze aarde.

 

Nee, nogal logisch.

 

Dus het is helemaal goed om dat fysieke lichaam tot in het kleinste detail te onderzoeken. En het dus ook op een fysieke manier te gaan aanpakken als er wel eens wat gezondheid verloren gaat. Maar stel je nu voor dat het fysieke het resultaat is, of mede het resultaat is, van een energetische toestand. En dat het energetische eigenlijk onze, wat we noemen, hogere lichamen of onze chakra's die in een bepaalde trilling zich bevinden, in een bepaalde energetische trillingsfrequentie zich bevinden, dat wanneer zo'n energetische trillingsfrequentie ongepast resoneert of ongepast trilt, dat daardoor fysiek een probleem ontstaat. En als je dan het fysieke probleem probeert op te lossen - waar de wetenschappelijke gelukkig goed in is geworden is - dat ze daardoor nog steeds, of vaak nog steeds, het energetische probleempje niet hebben opgelost. De eigenlijke oorzaak van het probleem niet hebben aangepast. Wel, de oorsprong misschien zelfs.

 

Ja. Oké.

 

En als je die oorsprong laat liggen voor wat ze is, dan hoef je je niet te verwonderen dat enige tijd later misschien een gelijksoortig of een gelijkaardig probleem opnieuw begint te verschijnen. Om op die manier eigenlijk de mens opnieuw te laten aanlopen tegen een fysiek probleem, waarvan hij zegt, verdorie, ik dacht dat het opgelost was, ik dacht dat we met onze huidige medische kennis dit aangepakt hadden. Maar achteraf blijkt, ja, het is niet zo.

 

Ja.

 

En met achteraf bedoel ik, soms ruime tijd later, soms enige vijftal, tientallen jaren later dat je vaststelt van verdorie, nu loop ik terug tegen een gigantisch probleem aan, en de medische wereld verklaarde mij genezen, maar blijkbaar ben ik nog niet helemaal genezen of geenszins.

 

En die fysieke wereld, dat lossen we op met pilletjes, we kunnen een operatie doen, enfin alle toeters en bellen die de wetenschap ter beschikking heeft. Je zegt, een chakra dat niet juist resoneert, hoe pak je dat aan? Is daar ook een pilletje voor?

 

Stel je voor dat dat een pilletje zou kunnen zijn. Dus daar waar de wetenschap, of de medische wereld, met pilletjes aankomt en op die manier het fysieke probeert aan te pakken: doen. Alstublieft, maak er gebruik van. Maak gebruik van de kennis van de medische wereld. Maar als je zegt, ik wil echt gaan genezen, dan is het misschien goed om die energetische toestanden ook eens even in beschouwing te nemen. En op die manier een soort van complementariteit te gaan vormen met de klassieke wetenschap. En hoe doe je dat dan?

 

Het is niet of-of, maar eerder en-en.

 

Het liefst en. Zodat we eigenlijk de verbondenheid zelfs in ons dagelijkse leven met, en het energetische, en het kleine detail, gaan gebruiken. Maak gebruik van dat wat er is. En hoe maak je dan gebruik van die energetische toestanden? Eigenlijk zijn het bewustzijnswielen, dus gaat het om bewustzijnsontwikkeling. En van het ogenblik dat mensen ergens een energetische verstoring ervaren, is het misschien wel eens een teken dat er ergens in die bewustzijnstoestand van deze mens, een disconnectie ontstaan is, een ongepaste resonantie, een ongepaste trilling ontstaan is. En wanneer je dat bewustzijnsknoopje, daar waar die energie onvoldoende stroomt, die energie in een knoop terechtgekomen is, als je dat knoopje kan ontwarren, dat het daardoor terugstroomt. En zo'n knoopje kan een emotionele knoop zijn, een mentale knoop zijn, of een spirituele knoop zijn. En als je dan emotioneel terug alles wat meer op orde krijgt, of mentaal wat meer geordend krijgt, of spiritueel terug wat meer op je weg zit, op je pad zit, dat het daardoor eigenlijk in jouw leven wat meer gezondheid gaat vertonen.

 

Dus eigenlijk bewust worden van een aantal zaken.

 

Ja.

 

Je hebt ook mensen die energetische behandelingen aanbieden. Werkt dat?

 

Zoals je je in de klassieke medische wereld ook dient te behoeden voor, wat men dan noemt, charlatanisme, wat onze minister De Block wel eens uitdrukte

 

Wel, ik was er naartoe aan het gaan, naar onze minister.

 

zo kan er uiteraard in de energetische gezondheidszorg ook wel wat charlatanisme zijn. En wees heel alert, wees heel opmerkzaam, en durf je buikgevoel daarin te volgen. Word je misschien al eens geconfronteerd met charlatanisme op welk gebied dan ook, wees dan de komende keer nog wat meer alerter.

 

Ja.

 

Maar er kan uiteraard heel wat mooi werk verricht worden op energetisch gebied. Maar het is altijd een individuele verantwoordelijkheid van de mens op zich. Bewustwording, dat doe je zelf. Dat kan iemand anders niet in jouw plaats doen. Maar er kunnen wel opstapjes aangereikt worden. Er kunnen mogelijkheden aangereikt worden om het bewustwordingsproces op snelheid te brengen, en de knoopjes te ontwarren. Die ondersteuning kan zeker geboden worden. En dat is dan eigenlijk een beetje duiden op de eigen verantwoordelijkheid van mensen: kom uit je comfortzone, kom uit de afhankelijkheid, laat ons zeggen, en ga op zoek naar de nodige ondersteuning, maar je dient het zelf te doen.

 

Oké, dat is een hele mooie om mee af te sluiten, Bert. Dank je wel voor je komst naar de studio.

 

Graag gedaan.

 

En u beste kijker, bedankt voor het kijken, en hopelijk tot volgende week.

Nieuwsbrief

Advertenties